Silikon örtüklü parçalar

  • Mixed silicone tape

    Qarışıq silikon lent

    Sandviç silis jeli kimi də bilinən silikon lent, yüksək temperaturlu vulkanizasiya yolu ilə şüşə lif bazalı parça üzərində turşu və qələvi müqaviməti, aşınma müqaviməti, yüksək və aşağı temperatur müqaviməti və korroziyaya davamlılığı ilə silisium jeldən hazırlanır. Silis jelli parça qarışdırıcı silika jel və maye silika jelə bölünür, bunlar da iki tərəfli tək tərəfli silikon lent və cüt tərəfli silikon lentə bölünür.

  • Liquid silicone coated cloth

    Maye silikon örtüklü parça

    Sandviç silis jeli kimi də bilinən silikon lent, yüksək temperaturlu vulkanizasiya yolu ilə şüşə lif bazalı parça üzərində turşu və qələvi müqaviməti, aşınma müqaviməti, yüksək və aşağı temperatur müqaviməti və korroziyaya davamlılığı ilə silisium jeldən hazırlanır. Silis jelli parça qarışıq silika jel və maye silika jelə də bölünə bilər, bunlar da bir tərəfli silika jel parça və ikitərəfli silika jel parçaya bölünə bilər.